Տրված բառի այնպիսի հոմանիշ գրի՛ր, որի մեջ կա դ, տ կամ թ:
  
ուրախ -