Տրված բառի մի հոմանիշ գտի՛ր, որի մեջ կա բ, պ կամ փ:
  
գետեզր  -