Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ընտրի՛ր բառը 1Մ.
2. Քանի՞ «ղ» 3Մ.
3. Որոշի՛ր շարքը 4Մ.
4. Նշի՛ր պահանջվող բառերը 1Մ.