Գրիր բոլոր եռանիշ թվերը, որոնք վերլուծվում են վեց նույն պարզ արտադրիչների:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բացատներ թողնելու՝ անջատելով \(;\) նշանով:
 
Պատասխան՝