Առաջադրանքներ

1. Պետք է ընտրել թվանշանի կարգը

Բարդություն հեշտ

1
2. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

2
3. Արոտավայրի տարածքի չափը

Բարդություն միջին

1
4. Գործողությունների հերթականությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Եռանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

3
6. Աղյուսակ

Բարդություն բարդ

3
7. Տեքստային խնդիր ապրանքի կշռի մասին

Բարդություն միջին

2
8. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

3
9. Համապատասխանող թիվը

Բարդություն միջին

2
10. Կարմիր գույնով նշված անկյունը

Բարդություն միջին

2
11. Անկյուն

Բարդություն միջին

3
12. Ջրի մակարդակը բաքում

Բարդություն միջին

2
13. Տարբեր մեծության անկյուններ

Բարդություն միջին

2
14. Ծավալի միավորները

Բարդություն միջին

3
15. Ճանապարհի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
16. Կոնֆետների գինը

Բարդություն միջին

4
17. Խնդիր մեքենաների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

4
18. Երկնիշ կամ եռանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

3
19. Սյուների միջև հեռավորությունը

Բարդություն բարդ

3
20. Ավտոբուսների թիվը

Բարդություն բարդ

3

Նյութեր ուսուցչի համար