1. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝
 
4 մ³ \(=\)  սմ³
 
2. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝
 
16 դմ³ \(=\)  սմ³
 
3. Արտահայտիր խորանարդ դեցիմետրերով՝ 
 
14000 սմ³ \(=\)  դմ³