Լրացրու աղյուսակը:
  
Հեռախոսով լուծելու դեպքում համոզվիր, որ բոլոր վանդակները լրացրել ես։
 
1.   
\(*\) -ի արժեքը
0
1
2
3
4
5
+12 -ի արժեքը      
18 -ի արժեքը      
 
2. Գտիր \(*\)-ի այն արժեքները, որոնց դեպքում +12-ի արժեքը փոքր է 18-ի արժեքից:
  
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով)`
  
+12-ը փոքր է 18-ից, եթե \(* =\)i;i;i