Գյուղացիական տնտեսությանը հատկացված է 863 հա հողային տարածք, որից՝
 
3 հա նախատեսված է շինությունների համար,
 
370 հա՝ ցանքի,
 
330 հա՝ խոտհունձի,
 
40 հա ծածկված է անտառով,
 
իսկ մնացածը արոտավայր է:
 
Որքա՞ն է արոտավայրի տարածքը:
 
Պատասխան՝  հա
 
Zemlja-selhoz-naznachenija.jpg