Քայլ առ քայլ կատարիր 38 ·2 բազմապատկումը:
 
38 ·2=i+82=i+i=i