Lenki_daudz23.png
 
Տրված է \(DCH\) փռված անկյունը:  
 
\(CG\) ճառագայթը բաժանում է \(DCE\) անկյունը երկու հավասար մասի, իսկ \(CE\) ճառագայթը երկու հավասար մասերի է բաժանում \(DCF\) անկյունը:
 
Գտիր \(ECG\), \(DCF\) և \(HCF\) անկյունները, եթե DCE=38°
 
Պատասխան՝

1) ECG=i°

2) DCF=i°

3) HCF=i°