Lenkis_trist_kv1.png
 
Պատկերը բաղկացած է քառակուսիներից և եռանկյունուց: Կարմիր գույնով նշված է պատկերի անկյուններից մեկը:
 
1. Որոշիր այդ անկյան մեծությունը:
 
Պատասխան՝ °
 
 
 
2. Ինչպիսի՞ն է կարմիրով նշված անկյունը:
 
Պատասխան՝