Մեթոդական հանձնարարականներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պետք է ընտրել թվանշանի կարգը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել թվանշանի կարգը
2. Անհայտ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել տրված թվից տրված անգամ մեծ կամ փոքր թիվը
3. Արոտավայրի տարածքի չափը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 1Մ. Պետք է լուծել տեքստային խնդիրը
4. Գործողությունների հերթականությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել գործողությունների հերթականությունը
5. Եռանիշ թիվ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել պահանջվող եռանիշ թիվը
6. Աղյուսակ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է լրացնել աղյուսակը
7. Տեքստային խնդիր ապրանքի կշռի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է պարզել ապրանքի կշիռը՝ համապատասխան կշռաքարերի միջոցով
8. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Պետք է հաշվել երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը
9. Համապատասխանող թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել կետին համապատասխանող թիվը
10. Կարմիր գույնով նշված անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել պատկերի՝ կարմիր գույնով նշված անկյունը
11. Անկյուն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել անկյան կեսն ու կրկնապատիկը
12. Ջրի մակարդակը բաքում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Պետք է պարզել ջրի մակարդակը բաքում
13. Տարբեր մեծության անկյուններ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Տարբեր մեծության անկյունների թիվը
14. Ծավալի միավորները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ծավալի չափման միավորների փոխելը
15. Ճանապարհի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել խորանարդի մակերևույթի վրայով անցած ճանապարհի երկարությունը
16. Կոնֆետների գինը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել նույն տեսակի կոնֆետների քանակը
17. Խնդիր մեքենաների վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Մեքենաները պետք է բաշխել երեք կայանատեղերի
18. Երկնիշ կամ եռանիշ թիվ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել երկնիշ կամ եռանիշ թիվը, որը վերլուծվում է միևնույն պարզ արտադրիչների
19. Սյուների միջև հեռավորությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի միջոցով պետք է գտնել սյուների հեռավորությունը
20. Ավտոբուսների թիվը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, որի միջոցով՝ հատկացված ավտոբուսների թիվը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մրցութային թեստ 00:50:00 միջին 50Մ. Կատարել առաջադրանքները