Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն 1Մ.
2. Ֆիզիկական տարբեր մեծությունների համեմատումը՝ ըստ բանաձևերի 1Մ.
3. Բևեռային կովալենտային կապերով ոչ բևեռային մոլեկուլի ընտրություն 3Մ.