Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ 1Մ.
2. Մետաղային բյուրեղավանդակով պարզ նյութի ընտրություն 2Մ.
3. Ատոմային բյուրեղավանդակով նյութի ընտրություն 4Մ.