Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն՝ նյութի գազային վիճակի վերաբերյալ 1Մ.
2. Երկու գազերի միջին մոլային զանգվածի տիրույթի որոշում 1Մ.
3. Գազի ճնշման որոշումն՝ ըստ զանգվածի, ծավալի և ջերմաստիճանի 3Մ.