Որքա՞ն է  պրոտոնների գումարային թիվը  ազոտի (II) օքսիդի՝ NO մեկ մոլեկուլում:
 
Պատասխանում նշի՛ր պրոտոնների գումարային թիվը՝