Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմն է պարունակում \(17\) էլեկտրոն:
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր այդ տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը (Ar
 
Պատասխանը կլորացրու՛ մինչև ամբողջը:
 
Պատասխան՝