Ստորև թվարկված տարրերից որի՞ հատկություններն են ավելի նման ֆոսֆոր տարրի հատկություններին:
 
Պատասխան՝