Բնության մեջ նյութերը հիմնականում  հանդես են գալիս  խառնուրդների ձևով: Խառնուրդները, ինչպես և մաքուր նյութերը կարող են լինել պինդ, հեղուկ և գազային վիճակներում:
 Օրինակ, կաթը մի քանի նյութի հեղուկ խառնուրդ է, օդը՝ տարբեր գազերի, իսկ մետաղների համաձուլվածքները՝ պինդ:
Խառնուրդները լինում են երկու տեսակի՝ համասեռ և անհամասեռ:
  Համասեռ խառնուրդների բաղադրիչներն անզեն աչքով կամ նույնիսկ խոշորացույցով չեն երևում:
 
200px-Petroleum.JPG img4.jpg
  Նավթ                    Տարբեր նյութերի լուծույթներ
 
Անհամասեռ խառնուրդների բաղադրիչները կարող ենք տեսնել անզեն աչքով:
 
images (4).jpgDSC00511.JPG
 
    Սուրճ և կաթ                                   Ծծումբ և երկաթ            
             
 Մաքուր նյութերից խառնուրդներ պատրաստելն առանձնապես դժվար չէ, ավելի դժվար է հակառակ գործողությունը: Գոյություն ունեն խառնուրդներից նյութերի բաժանման տարբեր եղանակներ:  Այս կամ այն նյութերի մաքրման եղանակի ընտրությունը  կախված է, խառնուրդի բնույթից՝ խառնուրդը  առաջացրած նյութերի հատկություններից:

Անհամասեռ խառնուրդների մաքրման հիմնական  եղանակներն են՝

• նստեցում և պարզվածքազատում
• ֆիլտրում
• մագնիսի ներգործություն
 
nUntitled.pngnimages (1).jpgimages (9).jpg

Համասեռ խառնուրդների մաքրման հիմնական  եղանակներն են՝

• շոգիացում և բյուրեղացում
• թորում
 
images (1).pngnimages.jpg