Հետևյալ խառնուրդներից  ո՞րն է համասեռ, իսկ ո՞րը՝անհամասեռ:
 
1. Համասեռ
 
2. Անհամասեռ