Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է պատկանում քիմիական ռեակցիա հասկացությանը. ընտրի՛ր  բոլոր ճիշտ պատասխանները: