Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Խառնուրդների տարբերակումը 3Մ.
2. Գտնել ավելորդը 6Մ.
3. Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդների տարբերակում 2Մ.
4. Տարբերակել երևույթ, նյութ, մարմին եզրույթները 5Մ.
5. Մաքուր նյութերի և խառնուրդների տարբերակում 1Մ.