Ի՞նչ կապ է գոյանում \(A\) և \(B\) տարրերի ատոմների միջև, եթե դրանց հարաբերական էլեկտրաբացասականությունը համապատասխանաբար հավասար է՝ \(1.31\) և \(3.98\)
 
Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.