Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Ատոմների միջև առաջացած հնարավոր կապի բնույթի որոշում 1Մ.
2. Իոնային բյուրեղացանցով նյութի ընտրություն 1Մ.
3. Կովալենտային և իոնային կապերով նյութերի ընտրություն 3Մ.