Տարրի արտաքին շերտի էլեկտրոնային բանաձևն է՝ 3s23p2: Ո՞րն է այդ տարրը:
 
Համեմատի՛ր այդ  և մագնեզիում տարրերի էլեկտրաբացասականությունները: 
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր տարրի քիմիական նշանը և էլեկտրաբացասականության համեմատությունը (մեծ կամ փոքր):
 
1. տարրի քիմիական նշանը
 
 
2 .էլեկտրաբացասականության համեմատությունը