Տրված  միացությունում՝ Na2SiO3,  որոշի՛ր սիլիցիումի  օքսիդացման աստիճանը: 
 
Պատասխանում ներկայացրու՛ տարրի  օքսիդացման աստիճանը`