Հետևյալ  միացությունում՝ P2O5, որոշի՛ր թթվածնի հետ միացած տարրի ատոմի վալենտականությունը:
 
Պատասխանում  մուտքագրի՛ր տարրի ատոմի վալենտականությունը, օրինակ՝ IV