Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածի քիմիական տարրի նշանի որոշում 1Մ.
2. Հարաբերական ատոմային զանգվածի վերաբերյալ պնդումների հաստատում 1Մ.
3. Միացությունում տարրի հնարավոր զանգվածի ընտրություն 4Մ.