Ստորև գրվածներից ո՞ր պարզ նյութն է սովորական պայմաններում գտնվում գազային ագրեգատային վիճակում.
 
բոր, արծաթ, քսենոն
 
Պատասխանում գրի՛ր այդ պարզ նյութն առաջացրած քիմիական տարրի նշանը`