Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Քիմիական տարրերի դասակարգումը՝ մետաղների և ոչ մետաղների 1Մ.
2. Ատոմ, քիմիական տարր, պարզ և բարդ նյութ հասկացությունների վերաբերյալ պնդումների հաստատում 1Մ.
3. Մետաղական և ոչ մետաղական պարզ նյութերի տարբերակում 1Մ.
4. Քիմիական տարրերի նշանների անվանունների հիմնավորումը 3Մ.
5. Քիմիական նշան, անվանում և արտասանություն 1Մ.