Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Неопределённые местоимения

Բարդություն հեշտ

6
2. Разряды местоимений

Բարդություն միջին

37

Նյութեր ուսուցչի համար