Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Определение времени глагола

Բարդություն հեշտ

3
2. Времена глагола

Բարդություն հեշտ

3
3. Вид и время глагола

Բարդություն միջին

3
4. Прошедшее время

Բարդություն միջին

3
5. Глаголы настоящего времени

Բարդություն միջին

5
6. Будущее время

Բարդություն միջին

4.5
7. Настоящее время

Բարդություն բարդ

4
8. Культура речи

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար