Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Прошедшее время глагола Образование глаголов прошедшего времени, правописпние. Особенности ударения.
2. Настоящее и будущее время глагола Образование форм глаголов настоящего и будущего времени.

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Определение времени глагола 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Определение времени глагола.
2. Времена глагола 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 3Մ. Заполнение таблицы.
3. Вид и время глагола 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Определение вида и времени глагола.
4. Прошедшее время 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Образование формы прошедшего времени.
5. Глаголы настоящего времени 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Заполнение таблицы.
6. Будущее время 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4.5Մ. Образование формы будущего времени.
7. Настоящее время 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Образование настоящего времени глагола.
8. Культура речи 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Образование формы прошедшего времени. Постановка ударения.

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Тренировка по теме Времена глагола 00:20:00 միջին 51Մ. Уметь находить в предложениях глаголы, определять их вид и время, образовывать их временные формы.

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Домашняя работа по теме Времена глагола 00:20:00 միջին 48.5Մ. Уметь находить в предложениях глаголы, определять их вид и время, образовывать их временные формы, видеть ошибки, связанные с неправильным употреблением форм глагола и исправлять их.
2. Проверочная работа по теме Времена глагола 00:20:00 միջին 41Մ. Уметь находить в предложениях глаголы, определять их вид и время, образовывать их временные формы.