Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Дополни определения

Բարդություն հեշտ

3
2. Распространённые и нераспространённые предложения

Բարդություն հեշտ

3
3. Распространи предложения

Բարդություն հեշտ

3
4. Определение и определяемые слова

Բարդություն միջին

4.5
5. Дополнение

Բարդություն միջին

6
6. Обстоятельство

Բարդություն միջին

4.5
7. Виды обстоятельств

Բարդություն բարդ

5
8. Разбор предложения по составу

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար