Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Составь схемы

Բարդություն հեշտ

3
2. Исправь ошибки в оформлении прямой речи

Բարդություն միջին

3
3. Исправь ошибки в оформлении диалога

Բարդություն միջին

3
4. Из предложений с прямой речью в диалог

Բարդություն միջին

3
5. Из диалога в прямую речь

Բարդություն միջին

3
6. Оформление предложений с прямой речью

Բարդություն բարդ

3
7. Оформление диалога

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար