Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Прямая речь
2. Диалог

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Составь схемы 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Составление схем предложений с прямой речью.
2. Исправь ошибки в оформлении прямой речи 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Исправление ошибок в оформлении прямой речи.
3. Исправь ошибки в оформлении диалога 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Исправление ошибок в оформлении диалога.
4. Из предложений с прямой речью в диалог 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Перестроение предложения с прямой речью в диалог.
5. Из диалога в прямую речь 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Перестроение диалога в предложения с прямой речью.
6. Оформление предложений с прямой речью 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Оформление предложений по схемам «П», — а. А: «П». «П, — а, — п».
7. Оформление диалога 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Оформление диалога.

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Тренировка по теме Прямая речь 00:05:00 հեշտ 7.5Մ.
2. Тренировка по теме Диалог 00:05:00 հեշտ 7.5Մ.
3. Тренировка по теме Способы передачи чужой речи 00:10:00 միջին 15Մ.