Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Сложноподчинённые предложения с однородным подчиненим Определение. Структура. Знаки препинания.
2. Сложноподчинённые предложения с параллельным подчинением Определение. Структура. Знаки препинания.
3. Сложноподчинённые предложения с последовательным подчинением Определение. Структура. Знаки препинания.

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Вид подчинения (1) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Выбор предложения по заданной схеме, определение вида подчинения.
2. Вид подчинения (2) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Выбор предложения по заданной схеме, определение вида подчинения.
3. Последовательное подчинение 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Определение вида подчинения посредством постановки вопросов.
4. Параллельное подчинение 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 6Մ. Определение вида подчинения посредством постановки вопросов.
5. Работа со схемами 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Соотнесение предложения со схемой, определение вида подчинения.
6. Знаки препинания при стечении союзов 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Перестроение предложений.
7. Решение задач 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 9Մ. Решение орфографических и пунктуационных задач.

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Тренировка по теме Сложноподчинённые предложения с разными видами подчинения 00:20:00 միջին 28Մ. Уметь определять вид подчинения, расставлять знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Домашняя работа по теме Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 00:20:00 միջին 18Մ. Уметь определять вид подчинения, расставлять знаки препинания в СПП с несколькими придаточными, читать схемы предложений.
2. Проверочная работа по теме Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 00:21:00 միջին 39Մ. Владеть теоретическим материалом, применять его на практике. Уметь решать орфографические и пунктуационные задачи.

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը