Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Придаточное времени

Բարդություն հեշտ

1
2. Вопрос к придаточной части

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Типы придаточных

Բարդություն միջին

2
4. Синтаксические синонимы 1

Բարդություն միջին

2
5. Синтаксические синонимы 2

Բարդություն միջին

2
6. Предложения с деепричастным оборотом

Բարդություն բարդ

2
7. Решение пунктуационных задач

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար