ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար

Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Придаточные места и времени Определение. Вопросы. Средства связи. Местоположение.

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Придаточное времени 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Выбор СПП с придаточным времени.
2. Вопрос к придаточной части 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Определение типа придаточных.
3. Типы придаточных 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Определение типа придаточных.
4. Синтаксические синонимы 1 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Замена простых предложений сложноподчинёнными с придаточными места.
5. Синтаксические синонимы 2 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Перевод сложноподчинённых предложений в простые.
6. Предложения с деепричастным оборотом 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Перестроение сложноподчинённых предложений в простые с деепричастным оборотом.
7. Решение пунктуационных задач 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Решение пунктуационных задач.

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Тренировка по теме Определение типа придаточного 00:15:00 հեշտ 13Մ. Уметь определять тип придаточных.

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Домашняя работа по теме Синтаксические синонимы 00:17:00 միջին 30Մ. Уметь заменять синтаксические конструкции синонимическими.
2. Проверочная работа по теме Придаточные места и времени 00:20:00 բարդ 29Մ. Уметь определять тип придаточных, перестраивать предложения, решать пунктуационные задачи.