Հետևյալ թվականները գրի՛ր տառերով:
 
 
\(1918\) -
 
\(1500\) -
 
\(22\) -
 
\(21\) -
 
\(28\) -