Բնագրից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի՝
 
 
ա. հոմանիշները
  
օրրան -
 
հրկիզել -
 
մարտ -
  
բ. հականիշները
  
ցերեկ -
 
պարտություն -
 
փոքր -