Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7.8Մ.
1. Կարդա և լրացրու բաց թողնված տառերը 2Մ.
2. Որոշել բնագրի բովանդակությանը համապատասխանող առածը 1Մ.
3. Նշիր երեք գոյական, ածական և բայ 1.8Մ.
4. Կետադրիր նախադասությունը 3Մ.