Բնագրից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի՝
 
 
ա. հոմանիշները
  
ավարտ -
 
զեփյուռ -
 
մատղաշ -
 
 
բ. հականիշները
 
տխրել -
 
մոտիկ -
 
սկիզբ -