Հետևյալ արտահայտությունները համապատասխանեցրո՛ւ իրենց իմաստներին:
 
Աստվածաշունչ, Սուրբ գիրք
  
խելոք, հնազանդ
  
եկեղեցի, վանք
 
Աստծու տուն -
                
Աստծու գիրք -
              
Աստծու գառ -