Բնագրում գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի`
 
 
ա. հոմանիշները
 
խորհել -
 
ապշել -
 
որոնել -
 
 
բ. հականիշները
 
գալ -
 
բացակա -
 
ավարտել -