Օգտվելով բնագրից՝ կատարիր հետևյալ առաջադրանքները:
 
 
ա) Բնագրից ընտրի՛ր \(4\) արմատ և -ական վերջածանցով բառե՛ր կազմիր:
 
 
 + ական =
 
 + ական =
 
 + ական =
 
 + ական = 
 
բ) Տրված բարդ և ածանցավոր բառերը վերլուծի՛ր բաղադրիչների:
 
Նմուշ:
 
պաշտպան ական
 
ծնող
տասներկու
իմաստություն
երկրային