Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8.3Մ.
1. Տեքստի լրացում 1Մ.
2. Տեքստից դուրս գրել 3-ական հատուկ գոյական, բայ, դերանուն 1.8Մ.
3. Հոգնակի թվով գործածված բառեր 2.5Մ.
4. Համապատասխանեցրու արտահայտությունները իրենց իմաստներին 3Մ.