Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7.3Մ.
1. Տեքստի լրացում 1.3Մ.
2. Պատասխանել հարցերին 1Մ.
3. Բարդ բառերի արմատները 3.2Մ.
4. Դուրս գրել բառերը 1.8Մ.