Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1.3
2. Պատասխանել հարցերին

Բարդություն հեշտ

1
3. Դուրս գրել բառերը

Բարդություն հեշտ

1.8
4. Բարդ բառերի արմատները

Բարդություն միջին

3.2
5. Հոմանիշներ

Բարդություն բարդ

4.5

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

7.3

Նյութեր ուսուցչի համար