Բնագրից դո՛ւրս գրիր \(3\)-ական բայ, ածական և դերանուն (դուրս գրի՛ր նույն ձևով, ինչպես ներկայացված է տեքստում):
 
                բայ            ածական          դերանուն