Առանձնացրո՛ւ տրված բարդ բառերի արմատները:
 
Բարդ բառարմատարմատ
լեռնադաշտ
քաղցրաձայն
պարերգ
մեծանուն